Остъклени цитрусови дражетадобив

Съставки

инструкции

Бележките на готвача

Съхранявайте в херметически затворен контейнер до 3 дни.